Chuyển tab đánh giá woocommerce xuống dưới sản phẩm, bỏ tab thông tin bổ sung


Code chuyển tab đánh giá woocommerce xuống dưới sản phẩm, bỏ tab thông tin bổ sung. Mục đích là trang trí trang trình bày sản phẩm đẹp hơn, cho tab sản phẩm gọn hơn.

Cách làm:

Chèn code sau vào file functions.php

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ tab thông tin bổ xung
return $tabs;
}
function woocommerce_template_product_reviews() {
woocommerce_get_template( 'single-product-reviews.php' );
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_template_product_reviews', 50 );

Nếu muốn bỏ hẳn tab đánh giá thì sửa code trên thành

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['reviews'] ); // Bỏ tab đánh giá
unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ tab thông tin bổ xung
return $tabs;
}

Tuy nhiên nếu dùng mã này thì sẽ làm biến mất hết các đánh giá, và cho dù chèn code đánh giá vào vị trí khác thì vẫn không hiển thị các đánh giá. vì thế, để di chuyển tab đánh giá thì mình chỉ dùng code sau để di chuyển tab đánh giá xuống dưới mô sản sản phầm

function woocommerce_template_product_reviews() {
woocommerce_get_template( 'single-product-reviews.php' );
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_template_product_reviews', 50 );

Với đoạn mã này, tab đánh giá đã di chuyển xuống dưới phần mô tả sản phẩm, nhưng vẫn còn 1 tab đánh giá như mặc định. Bây giờ, tùy thuộc vào theme mà sử dụng css để ẩn tab mặc định đó đi.


Bạn vừa xem "Chuyển tab đánh giá woocommerce xuống dưới sản phẩm, bỏ tab thông tin bổ sung". Bạn có cần thêm thông tin tư vấn?

INBOX HÒA-KOREA (ZALO)
Inbox Hòa ngay để giải đáp hoặc đăng ký E7 (097-333-1050)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *