Code lấy url ảnh đại diện wordpress


Code lấy url ảnh đại diện wordpress để sử dụng. Việc lấy url thumbnail để làm gì thì tùy mục đích mỗi người. Code dưới đây sẽ chèn ảnh đại diện của bài viết vào vị trí bạn muốn.

<img src="<?php echo wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );?>" alt="<?php the_title(); ?>" />

Hàm wp_get_post_thumbnail_url sẽ lấy url của ảnh đại diện bài viết mà dòng lệnh đang hiện diện. Bạn có thể dùng url này kết hợp với thẻ img để hiện thị ảnh thumnail của bài viết đó. Chúc bạn thành công!


Bạn vừa xem "Code lấy url ảnh đại diện wordpress". Bạn có cần thêm thông tin tư vấn?

INBOX HÒA-KOREA (ZALO)
Inbox Hòa ngay để giải đáp hoặc đăng ký E7 (097-333-1050)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *