BANKING INFOTài khoản 1: Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đàn – Nghệ An

  • Số tài khoản: 360 922 000 5891
  • Chủ tài khoản: PHAM THO HOA

Tài khoản 2: Ngân hàng Vietcombank

  • Số tài khoản: 0691 000 428 586
  • Chủ tài khoản: PHAM THO HOA

Thank you for your generosity! Wish you have a good time.