vinh dự đón tiếp và nhận kỷ niệm chương, bằng khen của đoàn Đại biểu Quốc Hội, Chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn đại biểu...