Tài liệu thiết kế Bảo tàng


Tổng hợp đồ án thiết kế bảo tàng – Đồ án tốt nghiệp KTS chủ đề bảo tàng. Các file hồ sơ đồ án đầy đủ bản vẽ và thuyết minh, bạn nào cần thì inbox mình gửi nhé


Đồ án bảo tàng Hội An

Đồ ná bảo tàng Hội An do SV Nguyễn Hoài Nam của trường đại học Kiến trúc thành phố HCM thiết kế. Đây là một trong những đồ án bảo tàng rất hay về ý tưởng và thể hiện

Đồ án thiết kế bảo tàng
Đồ án thiết kế bảo tàng Hội An – Nguyễn Hoài Nam

Ảnh 1 | Ảnh 2 | Ảnh 3 | Ảnh 4 | Ảnh 5 | Ảnh 6 | Ảnh 7 | Ảnh 8 | Ảnh 9 | Ảnh 10 | Ảnh 11 | Ảnh 12 | Ảnh 13 | Ảnh 14 Ảnh 15

Bạn nhấn chuột giữa vào link để xem ảnh nhé

Đồ án bảo tàng Hội An – Lê Mai Kha

Ảnh 1 | Ảnh 2 | Ảnh 3 | Ảnh 4 | Ảnh 5 | Ảnh 6 | Ảnh 7 | Ảnh 8 | Ảnh 9 | Ảnh 10 | Ảnh 11 | Ảnh 12 | Ảnh 13 |

Bạn nhấn chuột giữa vào link để xem ảnh nhé


Đồ án Bảo tàng chiến tranh Việt Nam

Đồ án bảo tàng chiến tranh Việt Nam- Nguyễn Thị Mai Hương

Ảnh 1 | Ảnh 2 | Ảnh 3 | Ảnh 4 | Ảnh 5 | Ảnh 6 | Ảnh 7 | Ảnh 8 | Ảnh 9 | Ảnh 10 | Ảnh 11 | Ảnh 12 | Ảnh 13 | Ảnh 14 | Ảnh 15 | Ảnh 16

Bạn nhấn chuột giữa vào link để xem ảnh nhé


Đồ án Bảo tàng văn hóa lịch sử Hà Tĩnh

Đồ án thiết kế bảo tàng văn hóa lịch sử Hà Tĩnh –

Ảnh 1 | Ảnh 2 | Ảnh 3 | Ảnh 4 | Ảnh 5 | Ảnh 6 | Ảnh 7 | Ảnh 8

Bạn nhấn chuột giữa vào link để xem ảnh nhé


Trung tâm bảo tồn làng nghề truyền thống Hội An

Đồ án thiết kế trung tâm bảo tồn làng nghề truyền thống Hội An – Thái Quang Tu

Ảnh 1 | Ảnh 2 | Ảnh 3 | Ảnh 4 | Ảnh 5 | Ảnh 6 | Ảnh 7 | Ảnh 8 | Ảnh 9 | Ảnh 10 | Ảnh 11 | Ảnh 12 | Ảnh 13 | Ảnh 14

Bạn nhấn chuột giữa vào link để xem ảnh nhéBạn vừa xem "Tài liệu thiết kế Bảo tàng". Bạn có cần thêm thông tin tư vấn?

INBOX HÒA-KOREA (ZALO)
Inbox Hòa ngay để giải đáp hoặc đăng ký E7 (097-333-1050)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *