Nhật ký thi công


Nhật ký thi công công trình, dự án của HOAGOOD được ghi chép lại, lưu trữ tại chuyên mục này. Chuyên mục mang tính chất tản mạn và ngẫu hứng, không mang tính chất thường nhật.

Khảo sát thiết kế chuồng bò

Nghe rất điêu nhưng quả thực là mới đi khảo sát một dự án lần đầu tiên nghe: thiết kế chuồng bò cho một trang...